Informācija
ceļotājiem

Informācija ceļotājiem

1. Ceļošanai derīgi personu apliecinošie dokumenti

1.1. Uz ārzemēm var doties tikai ar ceļošanai derīgu personu apliecinošo dokumentu (pasi, eID karti). Ceļošanas dokuments, kura derīguma termiņš beidzas brauciena laikā, ir nederīgs.

1.2. Lielākā daļa valstu pieprasa, lai ceļošanai derīgs personu apliecinošs dokuments būtu derīgs ne mazāk kā 6 mēnešus pēc ceļojuma pēdējās dienas (iespējams, ka tiek pieprasīts derīguma termiņš arī 12 mēnešus pēc brauciena).

1.3. Mēs iesakām noskaidrot šo jautājumu pirms izbraukšanas, un nepieciešamības gadījumā nomainīt ceļošanas personu apliecinošo dokumentu vai pagarināt tā derīguma termiņu.

1.4. Iepriekš sazinieties ar konkrētās ceļojuma galamērķa valsts vēstniecību, lai noskaidrotu, kādam jābūt pases/eID kartes derīguma termiņam ieceļojot šajā valstī (vēstniecību kontakti pieejami Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājās lapā http://www.am.gov.lv/lv/vestniecibas-parstavniecibas/).

1.5. Join Up Baltic neuzņemas nekādu atbildību pret ceļotāju, kuram nebūs atļauts ceļot tādu apstākļu dēļ, kas nav ceļojuma organizatora kontrolē.


2. Apdrošināšana

2.1. Braucot ceļojumā, iesakām iegādāties ceļojuma apdrošināšanu, iekļaujot medicīnisko izdevumu (lai nodrošinātu nepieciešamo medicīnisko palīdzību nelaimes gadījumā), repatriācijas, ceļojuma atcelšanas/pārtraukšanas, COVID-19 saistīto risku un citu risku apdrošināšanu. Pirms došanās ceļā iesakām noskaidrot apdrošināšanas nosacījumus un kur vērsties, iestājoties apdrošināšanas gadījumam.

2.2. Apdrošināšanas polisi var iegādāties ceļojumu aģentūrās vai apdrošināšanas sabiedrībās, arī tiešsaistē. Ja esat cietis no traumas vai slimības ārzemēs, jums nekavējoties jāsazinās ar apdrošināšanas sabiedrību, kurā esat apdrošināts, un tuvāko medicīnas iestādi. Pieprasiet medicīniskās iestādes izsniegtu dokumentu, norādot: pacienta vārdu, apdrošināšanas gadījuma datumu, ārstniecības iestādes nosūtīšanas datumu, ārstēšanas ilgumu, diagnozi, veiktās pārbaudes un ārstēšanu. Tikai šajā gadījumā varēsiet iegūt pierādījumus par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos.

2.3. Noteikti pieprasiet maksājumu dokumentus (rēķinus, kvītis), kas apstiprina, cik daudz un kādā valūtā sniegtie pakalpojumi tika apmaksāti.

2.4. Ja persona, kura ir slima vai ievainota ārzemēs, nav bijusi apdrošināta pirms došanās uz ārzemēm, viņam/viņai parasti ir jāatlīdzina patstāvīgi visas ārstēšanās izmaksas ārzemēs. Šādas personas nāves gadījumā visus izdevumus sedz viņa ģimene vai radinieki.

2.5. Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) ir bezmaksas veselības apdrošināšanas karte, ko izdevis Nacionālais veselības dienests, kas tās turētājam sniedz tiesības saņemt bez maksas neatliekamo medicīnisko palīdzību jebkurā ES valstī, EEZ dalībvalstī un Šveicē. Tomēr tikai ar šādu karti apdrošināšanas segums ir mazs. Tāpēc pat tiem, kam ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte, mēs iesakām iegādāties papildu ceļojumu apdrošināšanu, kas ietver medicīnisko izdevumu apdrošināšanu.


3. Vīzas

3.1. To valstu un teritoriju sarakstu, uz kurām Latvijas pilsoņi/nepilsoņi var doties bez vīzas, var atrast Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājas lapā http://www.mfa.gov.lv/lv/KonsularaInformacija/arvalstisdzivojosajiem/bezvizu/, vai uzzināt, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni ceļotājam 80005905.

3.2. Ja attiecīgā galamērķa valsts nav noteikusi bezvīzu režīmu, tad ieceļošanai šajā valstī ir jāsaņem vīza. Aktuālo informāciju par vīzas saņemšanas noteikumiem un kārtību var iegūt attiecīgās valsts vēstniecībā (vēstniecību kontaktus atradīsiet Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājās lapā http://www.am.gov.lv/lv/vestniecibas-parstavniecibas/).

3.3. Tūrisma sezonas laikā vīzu izsniegšanas kārtība, laiks un citas prasības var mainīties – par aktuālo informāciju ir jāinteresējas tūrisma aģentūrā vai attiecīgās galamērķa valsts vēstniecībā vai konsulārajā pārstāvniecībā.

3.4. Informējam, ka vīzas saņemšana atsevišķos gadījumos varētu ilgt līdz pat 3 nedēļām.

3.5. Join Up Baltic vai tūrisma aģentūra nav atbildīga par to, ka ceļotājs nav iegādājies vīzu, kā arī par robežkontroles iestāžu, migrācijas iestāžu, gaisa kuģu virszemes pakalpojumu sniedzēju vai lidostas amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz ceļotāju un jebkādiem ar to nodarītajiem zaudējumiem.

3.6. Lūdzam ņemt vērā, ka, ne Join Up Baltic, ne tūrisma aģentūra nenes atbildību, ja ceļotājs nevar doties ceļojumā sakarā ar to, ka kompetentās iestādes ir atteikušas vīzas izsniegšanu vai robežsardzes, migrācijas, lidostas dienesti, gaisa kuģu virszemes pakalpojumu sniedzēji ir pieņēmuši lēmumu, kas liedz ceļotājam izceļot/ieceļot konkrētā valstī.

3.7. Ceļotājs ir vienpersoniski atbildīgs par jebkādu, tai skaitā augstāk neminētu (vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, vai apliecinājums par negatīvu Covid-19 testu, ieceļošans anketa u.c.) ceļošanai nepieciešamo dokumentu sagādi.


4. Grūtniecēm

4.1. Ceļošana vienmēr ir spilgta emocija. Divreiz spilgtāks, kad gaidi brīnumu. Mēs no savas puses darīsim visu, lai jūsu lidojums noritētu raiti un droši, taču ir svarīgi atcerēties, ka grūtnieces ķermenis jutīgāk reaģē uz pārslodzi, stresu, spiedienu un klimata izmaiņām.

4.2. Mēs rūpējamies par jums, tāpēc pirms biļetes rezervēšanas, lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu par droša lidojuma iespēju.

4.3. Ja esat grūtniece vairāk nekā 28 nedēļas, iesakām sniegt ārsta izziņu ar informāciju par grūtniecību un to, vai tā ir pirmreizēja vai kārtēja.

4.4. Medicīniskajai izziņai jābūt datētai ne vēlāk kā 5 dienas pirms jūsu lidojuma izlidošanas datuma.

4.5. Vēršam uzmanību arī uz to, lai medicīniskajā izziņā būtu jābūt frāzei: " Atļauts pārvietoties ar gaisa transportu".

4.6. Papildus iesakām sertifikātā norādīt ceļojuma periodu, kurā varat lidot ar lidmašīnu.

4.7. Izziņai jābūt ārstniecības iestādes vai ārsta veidlapā ar pilnu ārsta vārdu un viņa parakstu.

4.8. Ja ceļojat uz ārzemēm, sertifikātam jābūt tikai angļu valodā.

4.9. Reģistrējoties mēs jums izsniegsim un lūgsim aizpildīt “Topošās mātes veidlapu” pirms lidojuma.

4.10. Lūdzam atcerēties, ka dažādu valstu noteikumos ir skaidri noteikti grūtniecības periodi, kad drīkst lidot bez ierobežojumiem, periodi, kad drīkst lidot tikai ar ārsta atļauju, un periodi, kad lidošana ir aizliegta.

4.11. Mūsu aviokompānijas noteikumi ļauj sievietēm ceļot lidmašīnā, ja grūtniecība nepārsniedz 35 nedēļas, un 32 nedēļas daudzaugļu grūtniecības gadījumā.

5. Bērnu ceļošana un to pavadīšana

5.1. Nepilngadīgs bērns, ja bērns ir sasniedzis obligātās izglītības vecumu, uz Šengenas zonas valstīm drīkst ceļot viens, t.i. bez viena vai abu vecāku pavadības. Viņam jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam – derīgai pasei vai ID kartei.

5.2. Bērnam, kurš uz laiku ceļo uz valsti ārpus Šengenas zonas, kopā ar vismaz vienu no vecākiem, kurš ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, ES, EEZ valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai persona, kurai piešķirts bezvalstnieka statuss šajās valstīs, nav nepieciešama otra vecāka rakstiska piekrišana, bet papildus pasei līdzi jāņem:

5.2.1. vecāka ceļošanai derīgs personu apliecinošs dokuments ar ierakstu par radniecību ar šo bērnu;

5.2.2. bērna dzimšanas apliecība vai tās notariāli apliecināta kopija, ja augstāk minētajā ceļošanas dokumentā nav ieraksta par radniecību ar bērnu.

5.3. Ja bērnu pavada vecāks, kurš nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonis vai persona, kurai piešķirts bezvalstnieka statuss minētajās valstīs, papildus pasei līdzi jāņem:

5.3.1. vecāka ceļošanai derīgs personu apliecinošs dokuments ar ierakstu par radniecību ar bērnu;

5.3.2. bērna dzimšanas apliecība vai tās notariāli apliecināta kopija, ja augstāk minētajā ceļošanas dokumentā nav ieraksta par radniecību ar šo bērnu;

5.3.3. notariāli apliecināta otra vecāka (Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa, ES, EEZ valsts vai Šveices pilsoņa vai personas, kurai piešķirts bezvalstnieka statuss šajās valstīs) pilnvara bērna izceļošanai no valsts.

5.4. Vecākiem savstarpēji ir jāvienojas par bērna ceļošanu uz ārvalstīm.

5.5. Augstāk minētais neizslēdz to, ka, ja Valsts robežsardzes, migrācijas dienestu, gaisa kuģu virszemes pakalpojumu sniedzēju vai lidostas amatpersonām, veicot savas kompetences ietvaros personu pārbaudes valsts teritorijā (t.sk. lidostas teritorijā), rodas aizdomas par bērna pretlikumīgu izvešanu no valsts, personai, kas pavada bērnu, var tikt pieprasīts uzradīt dokumentus vai sniegt informāciju, kas apliecina bērna saikni ar pavadošo personu vai to, ka bērns netiek izvests no valsts pret savu gribu vai viņa vecāku vai aizbildņu gribu. Tas pats attiecas uz gadījumiem, ja bērns ceļo viens pats.

5.6. Ņemot vērā iespējamo pārbaudi, iesakām vienmēr ņemt līdzi bērna dzimšanas apliecību, pilnvaru vai jebkuru citu dokumentu, kas atļauj bērnam izceļot konkrētās personas pavadībā, vai notariāli apliecinātu atļauju bērnam ceļot patstāvīgi.

5.7. Kārtību, kādā bērni šķērso Latvijas ārējo robežu, t.i., ceļojot uz valstīm, kas nav Šengenas līguma dalībvalstis, piemēram, Ēģipti, Turciju, Taizemi, regulē 2010.gada 03.augusta Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumi Nr. 721 “Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu”

5.8. Vairāk informācijas par bērnu ceļošanu var atrast šeit: https://www.mfa.gov.lv/lv/bernu-celosana#bernu-celosana-arpus-es-sengenas-zonas.

5.9. Bērnu pavadīšanas pakalpojuma nosacījumi ir atkarīgi no attiecīgās aviokompānijas.
Bērniem līdz 5 gadu vecumam vienmēr jābūt pieaugušā pavadībā. Pēc vecāku lūguma bērnu vecumā no 5 līdz 12 gadiem atkarībā no aviosabiedrības var pavadīt aviokompānijas personāls. Par bērnu visa lidojuma laikā rūpējas aviokompānijas darbinieki, kuri pavada viņu visu lidostās pavadāmo laiku. Šis pakalpojums ir jāpiesaka pirms lidojuma, aizpildot veidlapu “Bērns bez pavadības” (4 eksemplāri), kurā ir norādīti šādi dati: bērna personas kods, vārds, uzvārds, personu dati, kas pavada/sagaida no lidostas (vārds, uzvārds, precīza adrese un tālruņa numurs). Bērns tiek pavadīts no reģistrācijas galda lidostā uz lidmašīnu, un stjuartes uzrauga bērnu visu lidojuma laiku. Ierodoties, bērnu sagaida un pavada nozīmēts lidostas darbinieks.

5. 10. Lielākā daļa gaisa pārvadātāju piemēro līdzīgus noteikumus un atlaides bērnu pārvadāšanai. Rezervējot ceļojumu, jānorāda ne tikai bērna vārds un uzvārds, bet arī precīzs dzimšanas datums. Ja zīdainis ceļojuma laikā sasniedz 2 gadu vecumu, gaisa pārvadātājs attiecīgā lidojuma laikā to uzskata vēl par zīdaini. Zīdaiņi, kas jaunāki par 2 gadiem, lidmašīnā neieņem atsevišķu sēdvietu, viņiem pienākas viena bagāžas vienība, kas sver līdz 10 kg (ārējie izmēri līdz 158 cm) un salokāmi ratiņi, bez maksas. 2 gadus vecam bērnam, tāpat kā pieaugušajiem, ir sēdvieta un bezmaksas bagāžas reģistrēšana.


6. Vakcinācija

6.1. Pirms ceļojuma, īpaši uz eksotiskajiem galamērķiem, ikvienam ir jāapzinās infekcijas slimību riski un iespējamie profilakses pasākumi. Informāciju par vakcināciju ceļotājiem un profilaktisko vakcināciju, ceļojot uz konkrētu valsti, var atrast Slimību Profilakses un Kontroles centra sniegtajos ieteikumos: https://www.spkc.gov.lv/lv/jaunums/dodoties-celojuma-izvertejiet-nepieciesamibu-vakcineties


7. Lidojuma laiks

7.1. Pirms katra ceļojuma ir nepieciešams pārbaudīt lidojuma laiku. Dienu pirms paredzētās izlidošanas var pārbaudīt lidojuma laiku pie tūrisma aģenta vai lidostas mājaslapā: https://www.riga-airport.com/lidojumi/sodien-ielido-un-izlido/lv-tab=departures

7.2. Lidojumu laiki, kas norādīti tūrisma pakalpojumu līgumā un ceļojuma dokumentos var mainīties. Informāciju par atgriešanās reisu Jums sniegs Join Up Baltic pārstāvis galamērķī vai to varēsiet uzzināt viesnīcas reģistratūrā vai pārstāvja norādītajā informatīvajā stendā. Neparedzētos gadījumos (meteoroloģiskie apstākļi, negaidīti drošības papildpasākumi, apkalpojošā gaisa pārvadātāja darbību ietekmējoši streiki u.c.) līgumā un/vai pat aviobiļetē norādītie laiki var tikt mainīti.


8. Lidosta

8.1. Reģistrēšanās lidojumam notiek lidostā. Pasažieriem jāierodas lidostā ne vēlāk kā 2 stundas pirms paredzētā lidojuma sākuma, lai varētu savlaicīgi reģistrēties un nokārtot visas robežkontroles un muitas kontroles formalitātes. Reģistrējoties tiek nodota nododamā bagāža un saņemtas iekāpšanas kartes. Iekāpšana parasti tiek pabeigta 30 līdz 45 minūtes pirms lidojuma. Join Up Baltic neuzņemas atbildību, ja ceļotājs kavē lidojumu. Šajā gadījumā naudas līdzekļu atmaksa vai kompensācija netiek nodrošināta.

8.2. Gaisa pārvadātājam ir tiesības atteikt iekāpšanu pasažierim, ja tā garīgais vai fiziskais stāvoklis, tostarp alkohola vai narkotisko vielu lietošanas rezultātā, var apdraudēt sevi, citus pasažierus, apkalpi, lidojuma drošību, vai kāda cita pārvadātāja noteikumos noteikta iemesla dēļ. Gaisa pārvadātājam ir jārīkojas atbildīgi un jāievēro aviācijas drošības prasības. Par uzvedības noteikumu pārkāpumiem gaisa kuģos paredzēta administratīvā un kriminālā atbildība. Šajā gadījumā pasažierim, kurš nodarījis kaitējumu, ir jāatlīdzina aviopārvadātājam vai tūrisma operatoram nodarītais kaitējums.


9. Bagāža

9.1. Katrs pasažieris no 2 gadu vecuma var pārvadāt 23 kg nododamo bagāžu un 8 kg rokas bagāžu, ja attiecīgā aviokompānija nav noteikusi savādāk. Par katru papildu kilogramu liekā svara aviokompānijas piemēro savu noteikto cenu.

9.2. Par nestandarta bagāžu (niršanas inventārs, slēpes, sporta inventārs u.c.) var tikt piemērota papildu pārvadāšanas maksa (nav iekļauta bezmaksas bagāžas daudzumā).

9.3. Lūdzu, ņemiet vērā, ka rokas bagāžā ir atļauts pārvadāt ierobežotu šķidruma daudzumu. Šķidrumiem jābūt iepakotiem atsevišķās pudelītēs un trauciņos, kuru tilpums nepārsniedz 100 mililitrus. Šīs pudelītes jāievieto vienā caurspīdīgā un atkārtoti aizveramā plastmasas maisiņā, kura tilpums nepārsniedz 1 litru. Vienam pasažierim var būt viens šāds maisiņš.

9.4. Katra aviokompānija nosaka savas prasības bagāžai, piemēram, lidmašīnas salonā atļautās bagāžas maksimālos izmērus un svaru, kā arī bez maksas atļautās reģistrētās bagāžas skaitu un svaru. Ir izveidoti arī reģistrētajā bagāžā un lidmašīnas salonā aizliegto priekšmetu saraksti. Ierobežojumi attiecībā uz pasažiera reģistrēto un nereģistrēto bagāžu ir jāpaziņo ceļotājam rakstiski vai izmantojot citu informācijas nesēju, sniedzot informāciju par galvenajiem pārvadāšanas nosacījumiem. Ja neesat saņēmis šo informāciju, lūdziet savam tūrisma aģentam, lai jūs informē par bagāžas pārvadāšanas nosacījumiem.

Lidojumu drošības un aviācijas drošības apsvērumu dēļ nepārvadā:

 • sprāgstvielas, munīcija, uguņošanas ierīces vai signālraķetes un munīcijas patronas;
 • saspiestas gāzes (atdzesētas, uzliesmojošas, nedegošas un toksiskas), t.i. butāns, propāns, kempinga gāze, skābeklis, šķidrais slāpeklis un akvalangu baloni;
 • agresīvas vielas: skābes, sārmi, dzīvsudraba un šķidro elektrolītu akumulatori;
 • uzliesmojošas šķidras un cietas vielas: šķiltavas, sērkociņi, krāsas, šķīdinātāji, aizdedzinātāji;
 • radioaktīvie materiāli;
 • portfeļi ar iebūvētām signalizācijas ierīcēm;
 • oksidētāji: balināšanas pulveris un peroksīds;
 • indes un infekciozas vielas: insekticīdi, herbicīdi un vielas ar dzīviem vīrusiem;
 • citas bīstamas kravas: magnetizētas, kaitīgas vai kairinošas vielas.

Informācija par priekšmetiem, kurus aizliegts pārvadāt reģistrētajā bagāžā atrodama šeit: www.caa.lv

9.5. Reģistrētajā bagāžā nedrīkst pārvadāt lietas, kas viegli bojājas. Nozaudēšanas vai sabojāšanas riska dēļ nav vēlams pārvadāt reģistrējamā bagāžā tādas lietas kā naudu, atslēgas, medikamentus, medicīniskos dokumentus, brilles, trauslus priekšmetus, fotokameras, videokameras un citas vērtīgas elektroniskas vai tehniskas ierīces un to piederumus, kā arī juvelierizstrādājumus, dārgakmeņus, dārgmetālus, mūzikas instrumentus, vērtspapīrus, vērtīgus mākslas darbus vai to dokumentus, biznesa dokumentus, pasi vai citus personu apliecinošus dokumentus. Šo ieteikumu neievērošanu un saplīsušu vai bojātu priekšmetu, elektronikas vai personisko mantu pārvadāšanu Jūsu reģistrētajā bagāžā var uzskatīt par nolaidību no Jūsu puses saistībā ar aviokompānijas noteiktajām prasībām. Par dzīvnieku pārvadāšanas nosacījumiem vienmēr jāinteresējas pie aviokompānijas.

9.6. Ko darīt, ja Jūsu bagāža ir aizkavējusies vai pazudusi?
Bagāžas aizkavēšanās gadījumā pasažierim nekavējoties un rakstiski jāinformē gaisa pārvadātājs par kavēšanās faktu. Ja pasažierim ir nodarīti zaudējumi bagāžas aizkavēšanās dēļ (nepieciešams iegādāties pirmās nepieciešamības preces), viņam ne vēlāk kā 21 dienas laikā jāiesniedz aviopārvadātājam rakstisks iesniegums. Ja saņemtā bagāža ir bojāta, pasažierim ir jāiesniedz rakstisks iesniegums ne vēlāk kā 7 dienu laikā. Ja bagāža nepienāk 21 dienas laikā vai arī tā tiek pasludināta par pazudušu vai bojātu, pēc iespējas ātrāk jāiesniedz rakstisks iesniegums par zaudējumu atlīdzināšanu. Ja aviokompānija atsakās apmierināt prasību, pasažierim ir tiesības 2 gadu laikā vērsties tiesā par zaudējumu atlīdzināšanu. Aviokompānijas atbildības limits par bagāžas aizkavēšanos, bojājumiem vai nozaudēšanu nepārsniedz 1131 speciālās aizņēmuma tiesības (aptuveni 1320 eiro). Aviokompānija nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies kavēšanās rezultātā, ja tā pierāda, ka tā un tās darbinieki un aģenti ir veikuši visus pieejamos saprātīgos pasākumus, lai novērstu kavēšanos, vai ka viņiem nav bijis iespējams veikt šādus pasākumus.

9.7. Kādas pirmās nepieciešamības preces var iegādāties bagāžas nozaudēšanas vai aizkavēšanās gadījumā? Kā tiek noteikta nozaudētās bagāžas vērtība?
Bagāžas nozaudēšanas vai aizkavēšanās gadījumā pasažierim ir tiesības iegādāties pirmās nepieciešamības preces, kas viņam ir nepieciešamas ceļojuma laikā. Nav konkrēta preču saraksta, ko pasažieris var iegādāties. Tie var būt personīgās higiēnas priekšmeti, darba apģērbs svarīgai sanāksmei, āra apģērbs un daudz kas cits. Pasažierim nevajadzētu ļaunprātīgi izmantot savas tiesības iegādāties pirmās nepieciešamības preces, jo viņam būs jāpamato aviokompānijai iegādāto lietu nepieciešamība, lai saņemtu kompensāciju par nodarīto kaitējumu. Lai saņemtu atlīdzību par būtiskāko lietu iegādi, ir nepieciešams saglabāt lietu iegādes dokumentus (čekus). Ja iespējams, pasažierim jāsaglabā arī čeki par bagāžā pārvadāto priekšmetu iegādi. Tādējādi aviokompānijai būs vieglāk novērtēt un atlīdzināt zaudējumus. Ja nepastāv iespēja noteikt bagāžā esošo priekšmetu vērtību, aviokompānijas savos noteikumos ir paredzējušas iespēju atlīdzināt zaudējumus, pamatojoties uz bagāžas svaru, t.i. konkrētu summu par katru bagāžas kilogramu. Katrai aviokompānijai šī summa ir atšķirīga.

Nododamās bagāžas parametri:

 • Svars – līdz 23 kg.
 • Bagāžas platuma, augstuma, dziļuma summa – līdz 158 cm.

Jūs varat pasūtīt papildu bagāžas vienību, izmantot “Upgrade baggage” pakalpojumu vai samaksāt par papildu bagāžu lidostā. Skatiet nosacījumus zemāk esošajā tabulā.


Bērniem līdz 2 gadu vecumam ir iespējama pārvadāt bagāžu bez maksas:

 • Svars līdz 10 kilogramiem.
 • Bagāžas platuma, augstuma, dziļuma summa līdz 115 cm.

Rokas bagāža

 • Svars – līdz 8 kg, izmēri – līdz 55x40x20 cm.
 • Papildu piederumi (klēpjdators, vīriešu/sieviešu soma, virsdrēbes, lietussargs, grāmatas/žurnālo/papīra mapes) jāievieto rokas somā/čemodānā.
 • Tas pats noteikums attiecas uz beznodokļu precēm. Tām arī jāatrod vieta somā vai koferī, ja pasažieri nevēlas maksāt papildus par atsevišķas bagāžas pārvadāšanu.
 • Bērnam līdz 2 gadu vecumam var paņemt līdzi nepieciešamo pārtiku un ūdeni: svars – līdz 5 kg, izmēri – līdz 40x30x20 cm.

SPORTA aprīkojums

 • Platuma, augstuma, dziļuma summa – līdz 300 cm, svars – līdz 23 kg.
 • Nododam bez maksas, ja pasažieris ceļo bez bagāžas. Pretējā gadījumā jāpiemaksā par papildu bagāžu.
 • Slēpošanas inventāru var pārvadāt kopā ar bagāžu, ja abu svars kopā nepārsniedz 23 kilogramus.

CEĻOŠANA AR MĀJDZĪVNIEKIEM

 • Lidmašīnas salonā atļauts pārvadāt kaķus vai suņus, kuru svars kopā ar pārvietošanās līdzekli nepārsniedz 10 kg.
 • Konteinera izmērs pārvadāšanai salonā nedrīkst pārsniegt 50x40x25 cm. Bagāžas nodalījumā – līdz 23 kg ar būri, izmēri – līdz 300 cm trīs dimensiju summā.

PAPILDU PAKALPOJUMU SARAKSTS

Pakalpojums Priekšapmaksas cena Cena lidostā Papildu informācija
Mājdzīvnieku pārvadāšana salonā 65 EUR 75 EUR Tikai kaķi vai suņi

Maksimālais svars ar konteineru – 10 kg

Konteinera izmēri – 50x40x25 cm

Maksimāli 4 konteineri vienā lidmašīnā
Mājdzīvnieku pārvadāšana bagāžas nodalījumā 100 EUR 120 EUR Maksimālais svars ar konteineru – 23 kg

Konteinera izmēri – ne vairāk kā 300 cm trīs dimensiju summā

Maksimāli 5 konteineri vienā lidmašīnā
Nepilngadīga bērna pavadīšana 60 EUR 60 EUR Vecums – no 5 līdz 16 gadiem starptautiskajos lidojumos
Papildu nododamās bagāžas vienība, līdz 23 kg 20 EUR 50 EUR Maksimālais svars – 23 kg

Izmēri – ne vairāk kā 158 cm trīs dimensiju summā
Papildu nododamās bagāžas vienība, līdz 32 kg 35 EUR 60 EUR Maksimālais svars – 32 kg

Izmēri – ne vairāk kā 158 cm trīs dimensiju summā
Lielgabarīta bagāža 50 EUR 65 EUR Izmēri – no 159 cm līdz 300 cm trīs dimensiju summā
Sporta inventārs 40 EUR 60 EUR Maksimālais svars – 23 kg

Izmēri – ne vairāk kā 300 cm trīs dimensiju summā
Papildu rokas bagāža (čarterreisiem) 12 EUR 20 EUR 1 vieta – līdz 8 kg

Izmēri – līdz 55x40x20 cm

10. Transfērs no lidostas vai uz lidostu

10.1. Ceļotājiem, kuri iegādājušies Join UP Baltic kompleksu tūrisma pakalpojumu, tiek organizēts grupas transfērs uz viesnīcu ierašanās dienā un atpakaļ uz lidostu izbraukšanas dienā. Transfērs notiek, pa ceļam apstājoties citās viesnīcās un paņemot vai izlaižot citus ceļotājus. Transfēra ilgums ir atkarīgs no attāluma, pieturu skaita un pavadītā laika citās viesnīcās, satiksmes un citiem apstākļiem, kurus nevar paredzēt.

10.2. Par papildu samaksu ir pieejami privāti transporta pakalpojumi. Tas ir iepriekš rezervēts transportlīdzeklis, kas neapstājas citās viesnīcās un aizved ceļotājus tieši uz viņu izvēlēto viesnīcu (vai atpakaļ uz lidostu).


11. Viesnīcas

11.1. Pasaulē nav vienotas viesnīcu klasifikācijas sistēmas. Viesnīcām kategorijas piešķir starptautiskas, valsts vai vietējā reģiona iestādes, tūrisma komisijas vai citas struktūras, tāpēc viesnīcu standarti dažādās valstīs ir atšķirīgi.

11.2. Vienas kategorijas viesnīcas vienā un tajā pašā valstī var ievērojami atšķirties atkarībā no viesnīcas atrašanās vietas, stāvokļa, lieluma, izmēra un aprīkojuma, pakalpojumu līmeņa un sniegto pakalpojumu apjoma. Viesnīcas parasti tiek novērtētas no 1 līdz 5. Oficiālā viesnīcu kategorija, ja tāda ir piešķirta attiecīgajā valstī, tiks norādīta Join Up Baltic tīmekļa vietnē. Lūdzam ņemt vērā, ka Join Up Baltic, sniedzot informāciju par viesnīcas aprakstā norādīto oficiālo viesnīcas kategoriju valstī, vadās tikai pēc viesnīcu klasifikācijas, ko nodrošina viesnīcas administrācija.

11.3. Viesnīca var arī netikt iedalīta kategorijā – šajā gadījumā Join Up Baltic sniegts tā subjektīvo viesnīcas vērtējumu atkarībā no sniegto pakalpojumu daudzuma, atrašanās vietas, stāvokļa un kvalitātes. Ja esiet izlēmuši iegādāties ceļojumu ar izmitināšanu konkrētā viesnīcā – neaizmirstiet rūpīgi izlasīt informāciju par to Join Up Baltic vietnē vai konsultēties ar Jūsu ceļojumu aģentu.

11.4. Atkarībā no valsts vai pilsētas, kur ceļotājs dodas, viesnīcas nosaka tūristu nodevu, kuru tūrists maksā reģistrējoties viesnīcā.


12. Izmitināšana

12.1. Numuri tūristiem tiek piešķirtas pēc viesnīcas administrācijas ieskatiem. Par konkrētu numura veidu (ja tāds ir pieejams viesnīcā), piemēram, ar skatu uz jūru – parasti tiks piemērota papildus maksa. Dažādiem numuru veidiem ir atšķirīgas cenas, tāpēc, iegādājoties ceļojumu, ir vērts iepriekš apsvērt iespēju rezervēt konkrētu numuru (kas norādīts viesnīcas aprakstā).

12.2. Papildu pieprasījumi, piemēram, izmitināšana konkrētā stāvā vai viesnīcas korpusā, ir iespējami tikai pēc pieejamības uz vietas viesnīcā.

12.3. Viesnīcās var būt standarta divvietīgi vai vienvietīgi numuri, studijas, ģimenes numuri un citi. Viesnīcas divvietīgajā numurā var būt viena divguļamā gulta vai divas atsevišķas gultas. Ņemiet vērā, ka lielākajā daļā viesnīcu nav trīsvietīgu vai četrvietīgu numuru. Šajā gadījumā standarta numuram var pievienot papildu saliekamo gultu, atzveltnes krēslu vai dīvāngultu. Ģimenes numuri var sastāvēt no vairākām istabām vai vienas telpas. Vairāku istabu numuri bieži vien nav atdalīti ar starpsienām vai durvīm. Pirms ģimenes numuru pasūtīšanas noteikti pārbaudiet tās izkārtojumu.

12.4. Ņemiet vērā, ka vienvietīga numura cena vienai personai var būt augstāka par divvietīga numura cenu vienai personai. Vienvietīgie numuri var būt mazāki par standarta divvietīgiem numuriem. Ceļotājs, kurš ir samaksājis par vienvietīgu numuru, var tikt izmitināts divvietīgā numurā, taču citi cilvēki šajā numurā netiks izmitināti. Ceļojot vienam kopā ar bērnu, dažās viesnīcās var rezervēt vienvietīgu numuru. Pēc tam istabā tiek ievietota papildu gulta (atkarībā no bērna vecuma).

12.5. Economy – Ekonomiskās klases numuri ir zemākās klases viesnīcas numuri. Tie var būt bez remonta, bez balkona, mazāki par standarta numuru vai arī atrasties sliktākā vietā, kur pa logu var redzēt citas ēkas sienu vai blakus esošo teritoriju.

12.6. Promo numurs — tas var būt jebkurš viesnīcas numurs. Izvēloties šo veidu, viesnīcai ir tiesības izmitināt tūristus gan ekonomiskajos, gan augstākās klases numuros atkarībā no viesnīcas noslogojuma. Precīzu numura veidu viesi uzzinās ierodoties viesnīcā.

12.7. Family Room – ģimenes numurs. Divas istabas blakus, katrā pa divām gultām. Pirms rezervēšanas pārliecinieties, vai telpas ir atdalītas ar durvīm un starpsienām. Parasti ģimenes numurs maksā vairāk nekā standarta numurs ar divām papildu gultām.

12.8. Junior Suite – telpas platība ir lielāka nekā standarta. Divas zonas: guļamistaba un dzīvojamā zona. Parasti šādi numuri ir 5*, retāk 4* viesnīcās un maksā par aptuveni 30 procentiem dārgāk nekā standarta numuri.

12.9. Suite – plašs divistabu numurs, labiekārtots, bagātīgi mēbelēts, bieži vien ar divām vannas istabām (ja ir tikai viena vannas istaba, var būt gan vanna, gan duša). Šajos numuros viesus ierašanās dienā bieži sagaidīs ar vīnu un augļiem. Šāds numurs maksās par aptuveni 50 procentiem vairāk nekā standarta numurs.

12.10. Deluxe Suite, Excellence Suite – divas vai trīs istabas, tās ir daudz lielākas nekā suite. Bieži ir džakuzi, liela terase vai balkons. Šīs kategorijas numuri parasti ir divreiz dārgāki nekā standarta numuri.

12.11. King Suite, Presidential Suite – augstākās klases apartamenti. Šajos numuros parasti ir divas guļamistabas, dzīvojamā istaba, kabinets un divas vannas istabas. Numuros ir ekskluzīvas mēbeles. Bieži vien netālu vai blakus numurā atrodas apsardze. Atpūta šādos numuros parasti maksās vismaz trīs reizes vairāk nekā standarta numurā.

12.12. Ņemiet vērā, ka pat viena veida viesnīcas numuri var atšķirties pēc izmēra, atrašanās vietas, telpu iekārtojuma, mēbeļu izvietojuma numurā un faktiskā telpas stāvokļa. Lūdzu, ņemiet vērā, ka viesnīcas fotoattēli mājas lapā ir paraugi, tāpēc viesnīcas numura krāsa, mēbeles un izkārtojums, kā arī faktiskais telpas stāvoklis, var atšķirties.


13. Skats pa logu

13.1.Sea View – numurs ar skatu uz jūru. Skats var būt tieši uz jūru vai sānu skats, ja jūru var redzēt tikai izejot uz balkona. Šis numurs parasti tiek rezervēts par papildu samaksu.

13.2. Sea Side View – numurs ar daļēju vai sānu skatu uz jūru.

13.3. Garden View – numurs ar skatu uz dārzu vai viesnīcas labiekārtoto teritoriju. Viesnīcas administrācija var šādi arī nosaukt numurus, kas vērsti uz jūru, un pa logiem ir redzama tikai viesnīcas teritorija, kurā ne vienmēr būs zaļi dārzi.

13.4. Mountain View – numurs ar skatu uz kalniem. Viesnīcas administrācija var šādi nosaukt numurus ar skatu uz jūru, kad pa logiem ir tikai redzamas kalnu kontūras.

13.5. Pool View – numurs ar skatu uz baseinu. Šo reti kad izdala kā atsevišķu veidu.


14. Reģistrēšanās un uzturēšanās laiks viesnīcā

14.1. Viesnīcās var reģistrēties sākot no plkst. 14:00, atsevišķās viesnīcās tikai sākot no plkst. 18:00. Reģistrēšanas laiks ir atkarīgs no viesnīcas. Izbraukšanas dienā numuriņš ir jāatbrīvo līdz plkst.10:00 vai plkst. 12:00, atkarībā no viesnīcas. Agrā reģistrēšanās vai vēlā izrakstīšanās parasti ir papildu maksas pakalpojums, un tā ir laicīgi jārezervē viesnīcas reģistratūrā vai pie ceļojuma aģenta.


15. Ēdināšanas veidi

 • RO (room only) – bez ēdināšanas
 • BB (bed & breakfast) – cenā ir iekļautas brokastis
 • HB (half board) – cenā iekļautas brokastis un vakariņas. Bezmaksas kafija, tēja (vai citi viesnīcas administrācijas noteikti dzērieni) brokastu laikā. Visi dzērieni vakariņās ir pieejami par papildu samaksu.
 • HB+ (half board+) – cenā iekļautas brokastis un vakariņas. Bezmaksas kafija, tēja (vai citi viesnīcas administrācijas noteikti dzērieni) brokastu laikā. Vakariņās bez maksas ir pieejami viesnīcas administrācijas noteiktie vietējo produktu dzērieni.
 • FB (full board) – cenā iekļautas brokastis, pusdienas un vakariņas. Bezmaksas kafija, tēja (vai citi viesnīcas administrācijas noteikti dzērieni) brokastu laikā. Visi dzērieni pusdienās un vakariņās par papildu samaksu.
 • FB + (full board +) – cenā iekļautas brokastis, pusdienas un vakariņas. Bezmaksas kafija, tēja (vai citi viesnīcas administrācijas noteikti dzērieni) brokastu laikā. Pie pusdienām un vakariņām var tikt pasniegti vietējā ražojuma dzērieni, to nosaka viesnīca.
 • AI (all inclusive) – cenā iekļautas brokastis, pusdienas un vakariņas, kā arī vietējā ražojuma dzērieni. Precīzu viesnīcas sniegto pakalpojumu sarakstu un darba laiku nosaka viesnīcas administrācija.
 • UAI (ultra all inclusive) – cenā iekļautas brokastis, pusdienas un vakariņas, kā arī vietējā ražojuma dzērieni. Var tikt iekļauti daži ārvalstu dzērieni un/vai papildu pakalpojumi. Precīzu viesnīcas sniegto pakalpojumu sarakstu un darba laiku nosaka viesnīcas administrācija.
 • A la carte – ēdienu izvēle restorānā atbilstoši ēdienkartei. Galdiņš à la carte restorānos iepriekš jārezervē viesnīcas reģistratūrā. A la carte restorānu apmeklējumus var iekļaut ceļojuma cenā vai tie var būt par papildus samaksu.

16. Viesnīcu pakalpojumi

16.1. Join UP Baltic mājaslapā, kā arī citos Join UP Baltic informatīvajos materiālos ir pieejama informācija par viesnīcu pakalpojumiem un izklaidi tūrisma sezonas laikā. Viesnīcas pakalpojumu saraksts, laiki un cenas var mainīties tūrisma sezonas laikā. Izklaides pasākumu biežumu un organizēšanu nosaka viesnīcas administrācija. Precīzu informāciju varat atrast oficiālajā viesnīcas mājaslapā.


16. Svarīgi kontakti:

Latvijas Republikas vēstniecība Ēģiptes Arābu Republikā

Adrese:8th Floor, Abou El Feda Building, 3 Abou El Feda Street, Zamalek, Cairo, Egypt
Tālrunis: +202 2 738 4188
E-pasts: [email protected]
Vairāk informācijas: https://www2.mfa.gov.lv/egypt/vestnieciba<

Latvijas Republikas Vēstniecība Turcijā

Adrese: Reşit Galip Caddesi, No.95 G.O.P.
Çankaya, Ankara, Turkey
Tālrunis:+903 12 405 6136
Fakss:+903 12 405 6137
E-pasts: [email protected]; [email protected]

Latvijas Goda konsuls Albānijā

Goda konsuls SOKOL KRAJA kungs
Adrese: Tirānas galerija, „Bardhok Biba” iela, A sadaļa, II stāvs, Tirāna, Albānija
Tālrunis: +355 (69) 89 72 433
Vispārējais e-pasts: [email protected]

logo-up icon